facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
ทต.โพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพตลาดแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผังเมืองแหล่งน้ำ สาธารณูปโภค-สาธารณูปการอย่างมีมาตรฐาน

การส่งเสริม และสนับสนุนการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางพระราชดำริและทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย
 
 
 

การพัฒนาตำบลให้เป็นชุมชนปลอดภัย และเข้มแข็ง

การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์งานรัฐพิธี งานประเพณีศาสนา และวัฒนธรรม

การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางการศึกษา
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการเพื่อสุขภาพกาย-ใจ

การส่งเสริม และสนับสนุนการสาธารณสุขและกิจกรรมต้านยาเสพติด
 
 
 

การส่งเสริม และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นชุมชนน่าอยู่

การส่งเสริมกิจกรรม เพื่อลดภาวะโลกร้อน

การพัฒนาบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลพิษอย่างมีระบบ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 
 
 

การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น

การพัฒนาบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10