facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
ทต.โพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 


นางวันดี สมสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
โทร : 081-2519716


ตำแหน่งว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวณัฐชานันท์ พูลเปี่ยม
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
โทร : 088-9856924


นางสาวชวนชม คำนวนมิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 083-0751194


นางสาวนวรัตน์ ย่นมรรคา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 099-2545295


นางสาวณัฐชานันท์ พูลเปี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 088-9856924


นางสาวพิมพ์วดี โตยิ่ง
นักพัฒาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวสุภาวนา ขุนลาด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 086-7930388


นายภาณุวิชญ์ ฉ่ำชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 087-5859588


นายเอกครินทร์ พึ่งเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-7588824


นายระพิน ไกวดี
พนักงานขับรถยนต์


นายสราวุธ ฉ่ำทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายพีระพัฒน์ คุณานนท์
พนักงานขับรถยนต์


ดร.ณรงค์ ศรีธรรมา
คนงานทั่วไป


นายจรัล คุณานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)


นายทวี แพงวงษ์
คนงานทั่วไป


นางสาววราภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ
คนงานทั่วไป


นางสาวนารีรัตน์ สายคงดี
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-413-109
นายสุนันท์ แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว


 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10