เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหลัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 


-
ปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว


นายวันชัย ธงภักดิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ
 
 


นางสุดหทัย ศรีสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว


นางสาวบุญส่ง อิ่มอ่อน
ครู ค.ศ.1


นางสาวชวนชม คำนวนมิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวชวัลรวี วิภพอนันต์ชัย
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวพรทิพา ทัพพิโรจน์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวธนิษฐา งามศรีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวณัฐชานันท์ พูลเปี่ยม
นักจัดการงานทั่วไป