เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 


นางวันดี สมสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
โทร : 081-2519716


ตำแหน่งว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวณัฐชานันท์ พูลเปี่ยม
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
โทร : 088-9856924


นางสาวชวนชม คำนวนมิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 083-0751194


นางสาวนวรัตน์ ย่นมรรคา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 099-2545295


นางสาวณัฐชานันท์ พูลเปี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 088-9856924


นางสาวสุภาวนา ขุนลาด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 086-7930388


นายภาณุวิชญ์ ฉ่ำชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 087-5859588


นายเอกครินทร์ พึ่งเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-7588824


นายระพิน ไกวดี
พนักงานขับรถยนต์


นายสราวุธ ฉ่ำทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายพีระพัฒน์ คุณานนท์
พนักงานขับรถยนต์


ดร.ณรงค์ ศรีธรรมา
คนงานทั่วไป


นายจรัล คุณานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)


นายทวี แพงวงษ์
คนงานทั่วไป


นางสาววราภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ
คนงานทั่วไป


นางสาวนารีรัตน์ สายคงดี
คนงานทั่วไป


นางสาวทิพวรรณ ภู่ขาว
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-413-109
นายสุนันท์ แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว


 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10