หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-
ปลัดเทศบาล


-
รองปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวาสนา เทียนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว


นางวันดี สมสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง


-
หัวหน้าสำนักปลัด