facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
ทต.โพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.2564 (12 เดือน) [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ใสสะอาด [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
  (1)  
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-413-109
นายสุนันท์ แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว


 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10