facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
ทต.โพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพตลาดแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 58  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละการคัดเลือกข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ ฉบับที่ 13(พ.ศ.2566-2570) [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
แนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
แนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บริหารวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เเละการให้ข้าราชการได้รับเงินพิเศษต่างๆสำหรับข้าราชการผู้ได้รับการอนุมัติให้ไปช่วยราชการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนภารกิจตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
แนวทางการดำเนินมาตการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
แนวทางการดำเนินคดีของส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับรองคุณสมบัติบุคคประกอบการเสนอขอเครื่งอราชอิสริยาภรณ์ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 123  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 120  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 118  
 
พระราชบัญญํติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 129  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)     2   
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-413-109
นายสุนันท์ แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว


 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10