เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับรองคุณสมบัติบุคคประกอบการเสนอขอเครื่งอราชอิสริยาภรณ์ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
พระราชบัญญํติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศจังหวัดลพบุรี การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ ก.อบต.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณธเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)  
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-413-109
นายสุนันท์ แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว


 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10