เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหลัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ  14 ก.ย. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์การลงตรวจสอบคุณลักษณะตลาดและมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของตลาดธารา หมู่ที่ 9 ตำบลโพตลาดแก้ว  6 ก.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ  13 ส.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง ของจำนวนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ตามแบบรายงานข้อมูลจำนวนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามแบบ ภ.ด.ส.6 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1467 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ จำนวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 155,533.85 บาท   16 ก.ค. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่องการกำหนดมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของ COVID 19 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่  14 ก.ค. 2564 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบ เพื่อนครอบครัว : Family Line   6 ก.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  6 ก.ค. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 1,320 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ก.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  1 ก.ค. 2564 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์หากเกิดเหตุสาธารณภัยแจ้งเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว  30 มิ.ย. 2564 111
ข่าวประชาสัมพันธ์     30 มิ.ย. 2564 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนประชาชนชาวตำบลโพตลาดแก้ว ทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2564 ครัวเรือนละ 1 โครงการตามความประสงค์  22 มิ.ย. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย  22 มิ.ย. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและสนับสนุนการสั่งซื้อผลผลิตผลไม้ของสหกรณ์  22 มิ.ย. 2564 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว  18 มิ.ย. 2564 119
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-413-109
นายสุนันท์ แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว


 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10