เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหลัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563
 
<<
>>
X
ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓  
 

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ สุนัข และ แมว ในตำบลโพตลาดแก้ว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2563 เวลา 09.02 น. โดย ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 224 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/418

ลำดับภาพที่ 2/418

ลำดับภาพที่ 3/418

ลำดับภาพที่ 4/418

ลำดับภาพที่ 5/418

ลำดับภาพที่ 6/418

ลำดับภาพที่ 7/418

ลำดับภาพที่ 8/418

ลำดับภาพที่ 9/418

ลำดับภาพที่ 10/418

ลำดับภาพที่ 11/418

ลำดับภาพที่ 12/418

ลำดับภาพที่ 13/418

ลำดับภาพที่ 14/418

ลำดับภาพที่ 15/418

ลำดับภาพที่ 16/418

ลำดับภาพที่ 17/418

ลำดับภาพที่ 18/418

ลำดับภาพที่ 19/418

ลำดับภาพที่ 20/418

ลำดับภาพที่ 21/418

ลำดับภาพที่ 22/418

ลำดับภาพที่ 23/418

ลำดับภาพที่ 24/418

ลำดับภาพที่ 25/418

ลำดับภาพที่ 26/418

ลำดับภาพที่ 27/418

ลำดับภาพที่ 28/418

ลำดับภาพที่ 29/418

ลำดับภาพที่ 30/418

ลำดับภาพที่ 31/418

ลำดับภาพที่ 32/418

ลำดับภาพที่ 33/418

ลำดับภาพที่ 34/418

ลำดับภาพที่ 35/418

ลำดับภาพที่ 36/418

ลำดับภาพที่ 37/418

ลำดับภาพที่ 38/418

ลำดับภาพที่ 39/418

ลำดับภาพที่ 40/418

ลำดับภาพที่ 41/418

ลำดับภาพที่ 42/418

ลำดับภาพที่ 43/418

ลำดับภาพที่ 44/418

ลำดับภาพที่ 45/418

ลำดับภาพที่ 46/418

ลำดับภาพที่ 47/418

ลำดับภาพที่ 48/418

ลำดับภาพที่ 49/418

ลำดับภาพที่ 50/418

ลำดับภาพที่ 51/418

ลำดับภาพที่ 52/418

ลำดับภาพที่ 53/418

ลำดับภาพที่ 54/418

ลำดับภาพที่ 55/418

ลำดับภาพที่ 56/418

ลำดับภาพที่ 57/418

ลำดับภาพที่ 58/418

ลำดับภาพที่ 59/418

ลำดับภาพที่ 60/418

ลำดับภาพที่ 61/418

ลำดับภาพที่ 62/418

ลำดับภาพที่ 63/418

ลำดับภาพที่ 64/418

ลำดับภาพที่ 65/418

ลำดับภาพที่ 66/418

ลำดับภาพที่ 67/418

ลำดับภาพที่ 68/418

ลำดับภาพที่ 69/418

ลำดับภาพที่ 70/418

ลำดับภาพที่ 71/418

ลำดับภาพที่ 72/418

ลำดับภาพที่ 73/418

ลำดับภาพที่ 74/418

ลำดับภาพที่ 75/418

ลำดับภาพที่ 76/418

ลำดับภาพที่ 77/418

ลำดับภาพที่ 78/418

ลำดับภาพที่ 79/418

ลำดับภาพที่ 80/418

ลำดับภาพที่ 81/418

ลำดับภาพที่ 82/418

ลำดับภาพที่ 83/418

ลำดับภาพที่ 84/418

ลำดับภาพที่ 85/418

ลำดับภาพที่ 86/418

ลำดับภาพที่ 87/418

ลำดับภาพที่ 88/418

ลำดับภาพที่ 89/418

ลำดับภาพที่ 90/418

ลำดับภาพที่ 91/418

ลำดับภาพที่ 92/418

ลำดับภาพที่ 93/418

ลำดับภาพที่ 94/418

ลำดับภาพที่ 95/418

ลำดับภาพที่ 96/418

ลำดับภาพที่ 97/418

ลำดับภาพที่ 98/418

ลำดับภาพที่ 99/418

ลำดับภาพที่ 100/418

ลำดับภาพที่ 101/418

ลำดับภาพที่ 102/418

ลำดับภาพที่ 103/418

ลำดับภาพที่ 104/418

ลำดับภาพที่ 105/418

ลำดับภาพที่ 106/418

ลำดับภาพที่ 107/418

ลำดับภาพที่ 108/418

ลำดับภาพที่ 109/418

ลำดับภาพที่ 110/418

ลำดับภาพที่ 111/418

ลำดับภาพที่ 112/418

ลำดับภาพที่ 113/418

ลำดับภาพที่ 114/418

ลำดับภาพที่ 115/418

ลำดับภาพที่ 116/418

ลำดับภาพที่ 117/418

ลำดับภาพที่ 118/418

ลำดับภาพที่ 119/418

ลำดับภาพที่ 120/418

ลำดับภาพที่ 121/418

ลำดับภาพที่ 122/418

ลำดับภาพที่ 123/418

ลำดับภาพที่ 124/418

ลำดับภาพที่ 125/418

ลำดับภาพที่ 126/418

ลำดับภาพที่ 127/418

ลำดับภาพที่ 128/418

ลำดับภาพที่ 129/418

ลำดับภาพที่ 130/418

ลำดับภาพที่ 131/418

ลำดับภาพที่ 132/418

ลำดับภาพที่ 133/418

ลำดับภาพที่ 134/418

ลำดับภาพที่ 135/418

ลำดับภาพที่ 136/418

ลำดับภาพที่ 137/418

ลำดับภาพที่ 138/418

ลำดับภาพที่ 139/418

ลำดับภาพที่ 140/418

ลำดับภาพที่ 141/418

ลำดับภาพที่ 142/418

ลำดับภาพที่ 143/418

ลำดับภาพที่ 144/418

ลำดับภาพที่ 145/418

ลำดับภาพที่ 146/418

ลำดับภาพที่ 147/418

ลำดับภาพที่ 148/418

ลำดับภาพที่ 149/418

ลำดับภาพที่ 150/418

ลำดับภาพที่ 151/418

ลำดับภาพที่ 152/418

ลำดับภาพที่ 153/418

ลำดับภาพที่ 154/418

ลำดับภาพที่ 155/418

ลำดับภาพที่ 156/418

ลำดับภาพที่ 157/418

ลำดับภาพที่ 158/418

ลำดับภาพที่ 159/418

ลำดับภาพที่ 160/418

ลำดับภาพที่ 161/418

ลำดับภาพที่ 162/418

ลำดับภาพที่ 163/418

ลำดับภาพที่ 164/418

ลำดับภาพที่ 165/418

ลำดับภาพที่ 166/418

ลำดับภาพที่ 167/418

ลำดับภาพที่ 168/418

ลำดับภาพที่ 169/418

ลำดับภาพที่ 170/418

ลำดับภาพที่ 171/418

ลำดับภาพที่ 172/418

ลำดับภาพที่ 173/418

ลำดับภาพที่ 174/418

ลำดับภาพที่ 175/418

ลำดับภาพที่ 176/418

ลำดับภาพที่ 177/418

ลำดับภาพที่ 178/418

ลำดับภาพที่ 179/418

ลำดับภาพที่ 180/418

ลำดับภาพที่ 181/418

ลำดับภาพที่ 182/418

ลำดับภาพที่ 183/418

ลำดับภาพที่ 184/418

ลำดับภาพที่ 185/418

ลำดับภาพที่ 186/418

ลำดับภาพที่ 187/418

ลำดับภาพที่ 188/418

ลำดับภาพที่ 189/418

ลำดับภาพที่ 190/418

ลำดับภาพที่ 191/418

ลำดับภาพที่ 192/418

ลำดับภาพที่ 193/418

ลำดับภาพที่ 194/418

ลำดับภาพที่ 195/418

ลำดับภาพที่ 196/418

ลำดับภาพที่ 197/418

ลำดับภาพที่ 198/418

ลำดับภาพที่ 199/418

ลำดับภาพที่ 200/418

ลำดับภาพที่ 201/418

ลำดับภาพที่ 202/418

ลำดับภาพที่ 203/418

ลำดับภาพที่ 204/418

ลำดับภาพที่ 205/418

ลำดับภาพที่ 206/418

ลำดับภาพที่ 207/418

ลำดับภาพที่ 208/418

ลำดับภาพที่ 209/418

ลำดับภาพที่ 210/418

ลำดับภาพที่ 211/418

ลำดับภาพที่ 212/418

ลำดับภาพที่ 213/418

ลำดับภาพที่ 214/418

ลำดับภาพที่ 215/418

ลำดับภาพที่ 216/418

ลำดับภาพที่ 217/418

ลำดับภาพที่ 218/418

ลำดับภาพที่ 219/418

ลำดับภาพที่ 220/418

ลำดับภาพที่ 221/418

ลำดับภาพที่ 222/418

ลำดับภาพที่ 223/418

ลำดับภาพที่ 224/418

ลำดับภาพที่ 225/418

ลำดับภาพที่ 226/418

ลำดับภาพที่ 227/418

ลำดับภาพที่ 228/418

ลำดับภาพที่ 229/418

ลำดับภาพที่ 230/418

ลำดับภาพที่ 231/418

ลำดับภาพที่ 232/418

ลำดับภาพที่ 233/418

ลำดับภาพที่ 234/418

ลำดับภาพที่ 235/418

ลำดับภาพที่ 236/418

ลำดับภาพที่ 237/418

ลำดับภาพที่ 238/418

ลำดับภาพที่ 239/418

ลำดับภาพที่ 240/418

ลำดับภาพที่ 241/418

ลำดับภาพที่ 242/418

ลำดับภาพที่ 243/418

ลำดับภาพที่ 244/418

ลำดับภาพที่ 245/418

ลำดับภาพที่ 246/418

ลำดับภาพที่ 247/418

ลำดับภาพที่ 248/418

ลำดับภาพที่ 249/418

ลำดับภาพที่ 250/418

ลำดับภาพที่ 251/418

ลำดับภาพที่ 252/418

ลำดับภาพที่ 253/418

ลำดับภาพที่ 254/418

ลำดับภาพที่ 255/418

ลำดับภาพที่ 256/418

ลำดับภาพที่ 257/418

ลำดับภาพที่ 258/418

ลำดับภาพที่ 259/418

ลำดับภาพที่ 260/418

ลำดับภาพที่ 261/418

ลำดับภาพที่ 262/418

ลำดับภาพที่ 263/418

ลำดับภาพที่ 264/418

ลำดับภาพที่ 265/418

ลำดับภาพที่ 266/418

ลำดับภาพที่ 267/418

ลำดับภาพที่ 268/418

ลำดับภาพที่ 269/418

ลำดับภาพที่ 270/418

ลำดับภาพที่ 271/418

ลำดับภาพที่ 272/418

ลำดับภาพที่ 273/418

ลำดับภาพที่ 274/418

ลำดับภาพที่ 275/418

ลำดับภาพที่ 276/418

ลำดับภาพที่ 277/418

ลำดับภาพที่ 278/418

ลำดับภาพที่ 279/418

ลำดับภาพที่ 280/418

ลำดับภาพที่ 281/418

ลำดับภาพที่ 282/418

ลำดับภาพที่ 283/418

ลำดับภาพที่ 284/418

ลำดับภาพที่ 285/418

ลำดับภาพที่ 286/418

ลำดับภาพที่ 287/418

ลำดับภาพที่ 288/418

ลำดับภาพที่ 289/418

ลำดับภาพที่ 290/418

ลำดับภาพที่ 291/418

ลำดับภาพที่ 292/418

ลำดับภาพที่ 293/418

ลำดับภาพที่ 294/418

ลำดับภาพที่ 295/418

ลำดับภาพที่ 296/418

ลำดับภาพที่ 297/418

ลำดับภาพที่ 298/418

ลำดับภาพที่ 299/418

ลำดับภาพที่ 300/418

ลำดับภาพที่ 301/418

ลำดับภาพที่ 302/418

ลำดับภาพที่ 303/418

ลำดับภาพที่ 304/418

ลำดับภาพที่ 305/418

ลำดับภาพที่ 306/418

ลำดับภาพที่ 307/418

ลำดับภาพที่ 308/418

ลำดับภาพที่ 309/418

ลำดับภาพที่ 310/418

ลำดับภาพที่ 311/418

ลำดับภาพที่ 312/418

ลำดับภาพที่ 313/418

ลำดับภาพที่ 314/418

ลำดับภาพที่ 315/418

ลำดับภาพที่ 316/418

ลำดับภาพที่ 317/418

ลำดับภาพที่ 318/418

ลำดับภาพที่ 319/418

ลำดับภาพที่ 320/418

ลำดับภาพที่ 321/418

ลำดับภาพที่ 322/418

ลำดับภาพที่ 323/418

ลำดับภาพที่ 324/418

ลำดับภาพที่ 325/418

ลำดับภาพที่ 326/418

ลำดับภาพที่ 327/418

ลำดับภาพที่ 328/418

ลำดับภาพที่ 329/418

ลำดับภาพที่ 330/418

ลำดับภาพที่ 331/418

ลำดับภาพที่ 332/418

ลำดับภาพที่ 333/418

ลำดับภาพที่ 334/418

ลำดับภาพที่ 335/418

ลำดับภาพที่ 336/418

ลำดับภาพที่ 337/418

ลำดับภาพที่ 338/418

ลำดับภาพที่ 339/418

ลำดับภาพที่ 340/418

ลำดับภาพที่ 341/418

ลำดับภาพที่ 342/418

ลำดับภาพที่ 343/418

ลำดับภาพที่ 344/418

ลำดับภาพที่ 345/418

ลำดับภาพที่ 346/418

ลำดับภาพที่ 347/418

ลำดับภาพที่ 348/418

ลำดับภาพที่ 349/418

ลำดับภาพที่ 350/418

ลำดับภาพที่ 351/418

ลำดับภาพที่ 352/418

ลำดับภาพที่ 353/418

ลำดับภาพที่ 354/418

ลำดับภาพที่ 355/418

ลำดับภาพที่ 356/418

ลำดับภาพที่ 357/418

ลำดับภาพที่ 358/418

ลำดับภาพที่ 359/418

ลำดับภาพที่ 360/418

ลำดับภาพที่ 361/418

ลำดับภาพที่ 362/418

ลำดับภาพที่ 363/418

ลำดับภาพที่ 364/418

ลำดับภาพที่ 365/418

ลำดับภาพที่ 366/418

ลำดับภาพที่ 367/418

ลำดับภาพที่ 368/418

ลำดับภาพที่ 369/418

ลำดับภาพที่ 370/418

ลำดับภาพที่ 371/418

ลำดับภาพที่ 372/418

ลำดับภาพที่ 373/418

ลำดับภาพที่ 374/418

ลำดับภาพที่ 375/418

ลำดับภาพที่ 376/418

ลำดับภาพที่ 377/418

ลำดับภาพที่ 378/418

ลำดับภาพที่ 379/418

ลำดับภาพที่ 380/418

ลำดับภาพที่ 381/418

ลำดับภาพที่ 382/418

ลำดับภาพที่ 383/418

ลำดับภาพที่ 384/418

ลำดับภาพที่ 385/418

ลำดับภาพที่ 386/418

ลำดับภาพที่ 387/418

ลำดับภาพที่ 388/418

ลำดับภาพที่ 389/418

ลำดับภาพที่ 390/418

ลำดับภาพที่ 391/418

ลำดับภาพที่ 392/418

ลำดับภาพที่ 393/418

ลำดับภาพที่ 394/418

ลำดับภาพที่ 395/418

ลำดับภาพที่ 396/418

ลำดับภาพที่ 397/418

ลำดับภาพที่ 398/418

ลำดับภาพที่ 399/418

ลำดับภาพที่ 400/418

ลำดับภาพที่ 401/418

ลำดับภาพที่ 402/418

ลำดับภาพที่ 403/418

ลำดับภาพที่ 404/418

ลำดับภาพที่ 405/418

ลำดับภาพที่ 406/418

ลำดับภาพที่ 407/418

ลำดับภาพที่ 408/418

ลำดับภาพที่ 409/418

ลำดับภาพที่ 410/418

ลำดับภาพที่ 411/418

ลำดับภาพที่ 412/418

ลำดับภาพที่ 413/418

ลำดับภาพที่ 414/418

ลำดับภาพที่ 415/418

ลำดับภาพที่ 416/418

ลำดับภาพที่ 417/418

ลำดับภาพที่ 418/418
<<
>>
X
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10