เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหลัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 

 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมติดตามงานและวางแผนงาน  
 

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.40 น. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมติดตามงานและวางแผนงาน โดยมีวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
- เรื่อง ขอขอบคุณ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ร่วมมือกันดำเนินงานต่างๆเป็นอย่างดี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาและติดตามงานในส่วนต่างๆ
- เรื่องถนนหมู่ที่ 6
- เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 9
- เรื่องงานเจาะบ่อ
- เรื่องจัดซื้อวัสดุลูกรัง
- เรื่องส่งมอบงาน ประปา หมู่ที่ 3
- เรื่องภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 ให้ทุกส่วนแจ้งการสรุปยอดสถานะทางการเงิน
- เรื่องสรุปผลงานของปี 2562
- เรื่องขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านดอนทอง หมู่ที่ 10
- เรื่องผู้ดูแลกล้อง CCTV และตัวบันทึก
- เรื่อง Website
- เรื่องวันที่ 16 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ไตรมาสที่ 4
- เรื่องวันที่ 20 กันยายน 2562 ประชุมถอดบทเรียนโครงการ วัด บ้านสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2562 - เรื่องวันที่ 24 กันยายน 2562 โครงการปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉริมพระเกิยรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- เรื่องวันที่ 25 กันยายน 2562 ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
- เรื่องรายชื่อผู้ยากไร้
- เรื่องติดตามการรายงานประปาหมู่บ้าน
- เรื่องการเบิกจ่าย
- เรื่องการคีย์ข้อมูลลงระบบ แทนการใช้ระบบมือ
- เรื่องจ้างเหมาบริการ
- เรื่องโครงการพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
- เรื่องขอใช้พื้นที่ หมู่ที่ 4
- เรื่องเปิดกรอบพนักงานจ้างตามภารกิจ
- เรื่องประเมินขั้นเงินเดือน รอบที่ 2
- เรื่องประเมินผู้บริหาร
- เรื่องข้อมูลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
- เรื่องลงระบบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
- เรื่องคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างของสำนักปลัด
- เรื่องงานบริหารงานทั่วไป
- เรื่องสวนสมุนไพร
- เรื่องเด็กผู้ตรวจการ
- เรื่องวันที่ 8 ตุลาคม 2562 วันประชุมผู้สูงอายุ และวันแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เรื่องวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 อบรม อปพร.
- เรื่องวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทำบุญเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
- เรื่องแผนที่กิจกรรม
- เรื่องการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
- เรื่องการขอใช้ที่ดิน หมู่ที่ 1
- ปิดประชุมเวลา 11.10น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 15.29 น. โดย ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10