เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหลัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/k5skv3
 
เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
 

      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      เทศบาลตำบลโพตลาดแก้วจึงขอเชิญชวนผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITA ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  โดยการแสกน QR code หรือ เข้าเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/k5skv3

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 07.45 น. โดย คุณ ณัฐชานันท์ พูลเปี่ยม

ผู้เข้าชม 14 ท่าน