เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหลัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 
 
จัดทำโครงการ วัด บ้านสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบ วันที่ 14 มีนาคม 2562  
 

เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดยนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว จัดทำโครงการ วัด บ้านสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบ ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสร้างอนามัยส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน และวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการออกเยี่ยมเยียนบ้านที่เข้าร่วมโครงการ และไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ในหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านคลองโพธิ์ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทางเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดยนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว ขอขอบคุณประชาชน ในหมู่ที่ 2 ทุกหลังคาเรือน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 23.46 น. โดย ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย