เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหลัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 
 
ประชุมติดตามงานและวางแผนงาน เรื่องการลงเยี่ยมบ้าน โครงการ วัด บ้านสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2562 (วันที่ 12 มีนาคม 2562)  
 

วันที่ 12  มีนาคม 2562 เวลา 13.30  น. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมติดตามงานและวางแผนงาน โดยมีวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
- เรื่องการลงเยี่ยมบ้าน โครงการ วัด บ้านสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2562
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาและติดตามงานในส่วนต่างๆ
- เรื่องอนุญาตที่ดิน หมู่ที่ 9
- เรื่องประปา หมู่ 7 (ส่งคืน)
- เรื่องประปา หมู่ 3
- เรื่องถนน หมู่ที่ 7
- เรื่องถนน หมู่ที่ 10
- เรื่องขอใช้พื้นที่ ประปา หมู่ที่ 1
- เรื่องโครงการที่ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง 1. โครงการเปลี่ยนท่อ หมู่ที่ 8 2. ก่อสร้างถนนซอย บ้านนายเย็น เปล่งอร่าม 3.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.1-ม.4
- เรื่องรายรับ-รายจ่าย
- เรื่องจัดซื้อโปรเจคเตอร์
- เรื่องจัดซื้อคอมพิวเตอร์
- เรื่องแคร์คีฟเวอร์
- เรื่องเงิน สนับสนุน อสม.
- เรื่องโรงสี
- เรื่องประชาคมตำบล
เรื่อง วันที่ 5 เมษายน 2562 งานวันประชุมผู้สูงอายุ มีกิจกรรม 1.รับใบประกาศ 2.ก่อพระเจดีย์ทราย 3.รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ
- เรื่องสุนัขจรจัด
- เรื่องข้อมูล สุนัขและแมว
- เรื่องการแต่งตั้งพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
- เรื่องโอนย้าย
- เรื่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน
- เรื่องปัญหาภัยแล้ง
- เรื่องพระธุดงค์ วัดพระบาทน้ำพุ
- เรื่องการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
- ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 23.18 น. โดย ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย