เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 


CG โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว
 
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Care Giver) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 14.49 น. โดย ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 513 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโพตลาดแก้ว
ลำดับภาพที่ 1/237

ลำดับภาพที่ 2/237

ลำดับภาพที่ 3/237

ลำดับภาพที่ 4/237

ลำดับภาพที่ 5/237

ลำดับภาพที่ 6/237

ลำดับภาพที่ 7/237

ลำดับภาพที่ 8/237

ลำดับภาพที่ 9/237

ลำดับภาพที่ 10/237

ลำดับภาพที่ 11/237

ลำดับภาพที่ 12/237

ลำดับภาพที่ 13/237

ลำดับภาพที่ 14/237

ลำดับภาพที่ 15/237

ลำดับภาพที่ 16/237

ลำดับภาพที่ 17/237

ลำดับภาพที่ 18/237

ลำดับภาพที่ 19/237

ลำดับภาพที่ 20/237

ลำดับภาพที่ 21/237

ลำดับภาพที่ 22/237

ลำดับภาพที่ 23/237

ลำดับภาพที่ 24/237

ลำดับภาพที่ 25/237

ลำดับภาพที่ 26/237

ลำดับภาพที่ 27/237

ลำดับภาพที่ 28/237

ลำดับภาพที่ 29/237

ลำดับภาพที่ 30/237

ลำดับภาพที่ 31/237

ลำดับภาพที่ 32/237

ลำดับภาพที่ 33/237

ลำดับภาพที่ 34/237

ลำดับภาพที่ 35/237

ลำดับภาพที่ 36/237

ลำดับภาพที่ 37/237

ลำดับภาพที่ 38/237

ลำดับภาพที่ 39/237

ลำดับภาพที่ 40/237

ลำดับภาพที่ 41/237

ลำดับภาพที่ 42/237

ลำดับภาพที่ 43/237

ลำดับภาพที่ 44/237

ลำดับภาพที่ 45/237

ลำดับภาพที่ 46/237

ลำดับภาพที่ 47/237

ลำดับภาพที่ 48/237

ลำดับภาพที่ 49/237

ลำดับภาพที่ 50/237

ลำดับภาพที่ 51/237

ลำดับภาพที่ 52/237

ลำดับภาพที่ 53/237

ลำดับภาพที่ 54/237

ลำดับภาพที่ 55/237

ลำดับภาพที่ 56/237

ลำดับภาพที่ 57/237

ลำดับภาพที่ 58/237

ลำดับภาพที่ 59/237

ลำดับภาพที่ 60/237

ลำดับภาพที่ 61/237

ลำดับภาพที่ 62/237

ลำดับภาพที่ 63/237

ลำดับภาพที่ 64/237

ลำดับภาพที่ 65/237

ลำดับภาพที่ 66/237

ลำดับภาพที่ 67/237

ลำดับภาพที่ 68/237

ลำดับภาพที่ 69/237

ลำดับภาพที่ 70/237

ลำดับภาพที่ 71/237

ลำดับภาพที่ 72/237

ลำดับภาพที่ 73/237

ลำดับภาพที่ 74/237

ลำดับภาพที่ 75/237

ลำดับภาพที่ 76/237

ลำดับภาพที่ 77/237

ลำดับภาพที่ 78/237

ลำดับภาพที่ 79/237

ลำดับภาพที่ 80/237

ลำดับภาพที่ 81/237

ลำดับภาพที่ 82/237

ลำดับภาพที่ 83/237

ลำดับภาพที่ 84/237

ลำดับภาพที่ 85/237

ลำดับภาพที่ 86/237

ลำดับภาพที่ 87/237

ลำดับภาพที่ 88/237

ลำดับภาพที่ 89/237

ลำดับภาพที่ 90/237

ลำดับภาพที่ 91/237

ลำดับภาพที่ 92/237

ลำดับภาพที่ 93/237

ลำดับภาพที่ 94/237

ลำดับภาพที่ 95/237

ลำดับภาพที่ 96/237

ลำดับภาพที่ 97/237

ลำดับภาพที่ 98/237

ลำดับภาพที่ 99/237

ลำดับภาพที่ 100/237

ลำดับภาพที่ 101/237

ลำดับภาพที่ 102/237

ลำดับภาพที่ 103/237

ลำดับภาพที่ 104/237

ลำดับภาพที่ 105/237

ลำดับภาพที่ 106/237

ลำดับภาพที่ 107/237

ลำดับภาพที่ 108/237

ลำดับภาพที่ 109/237

ลำดับภาพที่ 110/237

ลำดับภาพที่ 111/237

ลำดับภาพที่ 112/237

ลำดับภาพที่ 113/237

ลำดับภาพที่ 114/237

ลำดับภาพที่ 115/237

ลำดับภาพที่ 116/237

ลำดับภาพที่ 117/237

ลำดับภาพที่ 118/237

ลำดับภาพที่ 119/237

ลำดับภาพที่ 120/237

ลำดับภาพที่ 121/237

ลำดับภาพที่ 122/237

ลำดับภาพที่ 123/237

ลำดับภาพที่ 124/237

ลำดับภาพที่ 125/237

ลำดับภาพที่ 126/237

ลำดับภาพที่ 127/237

ลำดับภาพที่ 128/237

ลำดับภาพที่ 129/237

ลำดับภาพที่ 130/237

ลำดับภาพที่ 131/237

ลำดับภาพที่ 132/237

ลำดับภาพที่ 133/237

ลำดับภาพที่ 134/237

ลำดับภาพที่ 135/237

ลำดับภาพที่ 136/237

ลำดับภาพที่ 137/237

ลำดับภาพที่ 138/237

ลำดับภาพที่ 139/237

ลำดับภาพที่ 140/237

ลำดับภาพที่ 141/237

ลำดับภาพที่ 142/237

ลำดับภาพที่ 143/237

ลำดับภาพที่ 144/237

ลำดับภาพที่ 145/237

ลำดับภาพที่ 146/237

ลำดับภาพที่ 147/237

ลำดับภาพที่ 148/237

ลำดับภาพที่ 149/237

ลำดับภาพที่ 150/237

ลำดับภาพที่ 151/237

ลำดับภาพที่ 152/237

ลำดับภาพที่ 153/237

ลำดับภาพที่ 154/237

ลำดับภาพที่ 155/237

ลำดับภาพที่ 156/237

ลำดับภาพที่ 157/237

ลำดับภาพที่ 158/237

ลำดับภาพที่ 159/237

ลำดับภาพที่ 160/237

ลำดับภาพที่ 161/237

ลำดับภาพที่ 162/237

ลำดับภาพที่ 163/237

ลำดับภาพที่ 164/237

ลำดับภาพที่ 165/237

ลำดับภาพที่ 166/237

ลำดับภาพที่ 167/237

ลำดับภาพที่ 168/237

ลำดับภาพที่ 169/237

ลำดับภาพที่ 170/237

ลำดับภาพที่ 171/237

ลำดับภาพที่ 172/237

ลำดับภาพที่ 173/237

ลำดับภาพที่ 174/237

ลำดับภาพที่ 175/237

ลำดับภาพที่ 176/237

ลำดับภาพที่ 177/237

ลำดับภาพที่ 178/237

ลำดับภาพที่ 179/237

ลำดับภาพที่ 180/237

ลำดับภาพที่ 181/237

ลำดับภาพที่ 182/237

ลำดับภาพที่ 183/237

ลำดับภาพที่ 184/237

ลำดับภาพที่ 185/237

ลำดับภาพที่ 186/237

ลำดับภาพที่ 187/237

ลำดับภาพที่ 188/237

ลำดับภาพที่ 189/237

ลำดับภาพที่ 190/237

ลำดับภาพที่ 191/237

ลำดับภาพที่ 192/237

ลำดับภาพที่ 193/237

ลำดับภาพที่ 194/237

ลำดับภาพที่ 195/237

ลำดับภาพที่ 196/237

ลำดับภาพที่ 197/237

ลำดับภาพที่ 198/237

ลำดับภาพที่ 199/237

ลำดับภาพที่ 200/237

ลำดับภาพที่ 201/237

ลำดับภาพที่ 202/237

ลำดับภาพที่ 203/237

ลำดับภาพที่ 204/237

ลำดับภาพที่ 205/237

ลำดับภาพที่ 206/237

ลำดับภาพที่ 207/237

ลำดับภาพที่ 208/237

ลำดับภาพที่ 209/237

ลำดับภาพที่ 210/237

ลำดับภาพที่ 211/237

ลำดับภาพที่ 212/237

ลำดับภาพที่ 213/237

ลำดับภาพที่ 214/237

ลำดับภาพที่ 215/237

ลำดับภาพที่ 216/237

ลำดับภาพที่ 217/237

ลำดับภาพที่ 218/237

ลำดับภาพที่ 219/237

ลำดับภาพที่ 220/237

ลำดับภาพที่ 221/237
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ลำดับภาพที่ 222/237

ลำดับภาพที่ 223/237

ลำดับภาพที่ 224/237

ลำดับภาพที่ 225/237

ลำดับภาพที่ 226/237

ลำดับภาพที่ 227/237

ลำดับภาพที่ 228/237

ลำดับภาพที่ 229/237

ลำดับภาพที่ 230/237

ลำดับภาพที่ 231/237

ลำดับภาพที่ 232/237

ลำดับภาพที่ 233/237

ลำดับภาพที่ 234/237

ลำดับภาพที่ 235/237

ลำดับภาพที่ 236/237

ลำดับภาพที่ 237/237
<<
>>
X
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10