เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหลัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 


นายทองอาบ เดือนแจ้ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
 


นายไพโรจน์ ขันนาค
รองประธานสภาเทศบาลตำบล
โพตลาดแก้ว


นายวันชัย ธงภักดิ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
โพตลาดแก้ว
 
 
 


นายวันชัย มั่งมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เขต 1


นายวิทยาพลอยโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เขต 1


นายสมพร พุฒจีบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เขต 1


นางนงรัตน์ นิลมาลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เขต 1


นางวัลภา พุฒประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เขต 1


นายชลิต โตเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เขต 2


นางพุ่มพวง ฤทธิ์ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เขต 2


ร.ต.ชวัฒน์ พึ่งเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เขต 2


นายเสน่ห์ ศรีผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เขต 2