หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2562) [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
เลื่อนค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)