หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
เลื่อนค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)