หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place) [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 2566 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ พ.ศ.2564 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564-2/2564) [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนอัตรากำลัง ปี 64-66 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3      4