หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3