เทศบาลตำบล โพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.โพตลาดแก้ว)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 1461025060
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว