เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหลัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว มีเนื้อที่โดยประมาณ 19.76 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 12,350 ไร่
 
 
 
ตำบลโพตลาดแก้ว ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยได้ปรับขนาดชั้นจากองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 และได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว เป็นเทศบาลตำบล โพตลาดแก้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
 
 
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โพธิ์เก้าต้น, ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ต.ลาดสาลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 
 
 
 
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม และเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมราว 1 - 2 สัปดาห์เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 20 องศาเซลเซียส
 
 
 

ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 7.31

นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 18.93

เกษตรกรรม (ทำนา) ร้อยละ 6.77

เกษตรกรรม (ทำสวน) ร้อยละ 2.81

เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) ร้อยละ 0.25

รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 7.58

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.16

พนักงานบริษัท ร้อยละ 6.25

รับจ้างทั่วไป