facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
facebook
ทต.โพตลาดแก้ว
ทต.โพตลาดแก้ว
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพตลาดแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ค่ะ ^__^
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว มีเนื้อที่โดยประมาณ 19.76 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 12,350 ไร่
 
 
 
ตำบลโพตลาดแก้ว ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยได้ปรับขนาดชั้นจากองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 และได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว เป็นเทศบาลตำบล โพตลาดแก้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 
 
 
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โพธิ์เก้าต้น, ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ต.ลาดสาลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 
 
 
 
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคม และเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมราว 1 - 2 สัปดาห์เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 20 องศาเซลเซียส
 
 
 

ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 7.31

นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 18.93

เกษตรกรรม (ทำนา) ร้อยละ 6.77

เกษตรกรรม (ทำสวน) ร้อยละ 2.81

เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) ร้อยละ 0.25

รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 7.58

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.16

พนักงานบริษัท ร้อยละ 6.25

รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 34.07

ค้าขาย ร้อยละ 7.07

ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.67

อื่นๆ หรือไม่ระบุ ร้อยละ 6.13
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด     4,935     คน    แยกเป็น

ชาย       2,362     คน คิดเป็นร้อยละ    47.86

หญิง      2,573     คน คิดเป็นร้อยละ    52.14
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    1,699    ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย        249.75 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ศาลาตาหลวง 266 297 563 194  
2   บ้านคลองโพธิ์ 247 280 527 145
  3   แหลมทอง 167 181 348 112  
4   บ้านโพตลาดแก้ว 235 263 498 159
  5   คลองกบ 225 217 442 129  
6   วัดนก 246 276 522 325
  7   บางกระบือ 277 275 552 168  
8   บ้านดอนทอง 182 180 362 100
  9   บ้านดอนกระต่าย 251 312 563 205  
10   ดอนทองพัฒนา 566 292 558 162
    รวม 2,362 2,573 4,935 1,699  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-413-109
นายสุนันท์ แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว


 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10